Made possible by

Corporate Social Responsibility

Strategy 2016

At gøre krise til mulighed...

2015 var året hvor flere hundredetusinde flygtninge strømmede til Europa for at søge asyl. Alene i Danmark søgte 21.225 personer asyl i 2015.

Grafen viser antallet af flygtninge der kom til Danmark fra januar til december 2015.

Men hvor mange kom i arbejde?

Kun 31 af de 21.225 asylansøgere fra 2015 er kommet ud på arbejdsmarkedet.

Det svarer til 0,0015% asylansøgere.

Det vil vi lave om på.

ISS3F

Sammen er vi stærke

I samarbejde med 3F vil ISS gøre en større indsats for at sætte flere flygtninge og asylansøgere i arbejde. Som en stor verdesnomspændende koncern har ISS en masse muligheder at tilbyde bl.a. nødvendige arbejdsmulgiheder og spændende arbejdspladser, hvilket kun gør integrationen lettere for de nye i landet.

3F Fagforening & Fagforbund

"ISS vil gerne tilbyde jobs til asylansøgere, vores erfaring er, at jo hurtigere flygtninge kommer i beskæftigelse, jo større er chancen for at få en god integration."
- Lotte Hjorte Andersen, CSR-chef ISS

Mere end bare et arbejde

3F, Fagligt Fælles Forbund, er mere end bare en fagforening. Det er en organisation der står i spidsen for menneskelige arbejdsvilkår og velvære på arbejdspladsen. Derudover er der også meget andet at kunne indbyde med som Dansk undervisning og kontaktpersoner som sikrer en ordenlig immigrationsprocess og integrering for flygtninge.

ISS group

"Flygtninge har ikke brug for at blive behandlet som B-mennesker, der skal øve sig ved at blive placeret på et B-arbejdsmarked."
- Fagbladet3F

Hvad kunne det blive til?

Flere i arbejde sikrer bedre integration i samfundet

Studie og Uddannelse

Mulighed for job og uddannelse for flygtninge og asylansøgere, samt nødvendig dansk undervisning for bedst mulig integration.

Integration

Større mangfoldige medarbejderstab gør os stærkere, og styker mangfoldigheden i samfundet.

Familiesammenføring

Flere flygtninge i job giver mulighed for bedre integration i det danske samfund.

Kilder & fodnoter

Fagbladet 3F - Godt Arbejde Hjælper Flygtninge

ISS Homepage

BEMÆRK: Dette er kun en hjemmeside der er lavet i forbindelse med et skoleprojekt og er på ingen måde affilieret med ISS og/eller 3F.